Wycieczka Kanałem Elbląsko-Ostródzkim w terminie: 13.06.2015